Orderpositie grootste zorg voor technische bedrijven

Fedecom verwacht na zomer minstens 10 % omzetdaling in de agrarische technieksector vanwege corona. Momenteel ervaren de leveranciers van machines en techniek t.b.v. agro, groenbeheer en industrie nog weinig problemen, vanwege de traditionele piek van werkzaamheden in het voorjaar. Dat blijkt uit de recente leden-enquête van de branchevereniging.

Voor 62% van de respondenten is de omzetontwikkeling en orderpositie tot op dit moment nog niet sterk beïnvloed. Daar staat tegenover dat 38% van de bedrijven nu al wel een omzetdaling van meer dan 10% ondervindt. Voor de komende periode verwacht meer dan driekwart van de bedrijven een verdere afname van de orderportefeuille met meer dan 20%. Met name fabrikanten en importeurs in de branche worden nu al geraakt in de omzet. Meerdere ondernemers geven aan dat zij de grootste problemen verwachten in en na de zomer. Dan is de traditionele piek vanwege de voorjaarswerkzaamheden afgerond en dreigt de orderportefeuille met minstens 10% op te drogen.

Opeenstapeling van onzekerheid

Voor de komende periode verwachten importeurs en fabrikanten een grotere orderafname dan de dealers. Door 41% van de ondernemers wordt als tweede grote zorg gezien de uitblijvende bereidheid van de klant zaken te doen. Fedecom concludeert op basis van de enquête dat hier waarschijnlijk mede een effect is van stapeling van onzekerheid in het overheidsbeleid op het vlak van stikstof, PFAS en klimaatregels. Op de derde plaats wordt de beschikbaarheid van onderdelen, componenten en machines genoemd. Het aandeel ondernemers dat dit als grootste zorg ziet is 40%. Een ander probleem dat van belang wordt geacht is de ziekte onder het personeel. Een deel van de respondenten (circa 20%) geeft aan geen problemen te verwachten.

Maatregelen

De bedrijven in de Fedecom-branche hebben afgelopen weken maatregelen genomen om de effecten in te perken. De belangrijkste is het kantoorpersoneel en vertegenwoordigers vanuit huis laten werken (36%), alsmede de afbouw van de flexibele schil (18%); werktijdverkorting en meer-ploegen-diensten zijn door 16% als maatregelen genomen. Voor de komende maanden wil men verdere werktijdverkorting (31%) en (tijdelijke) afbouw van de productie (18%) als aanvullende maatregelen nemen. Een (tijdelijke) bedrijfssluiting wordt overwegend niet als realistische optie gezien.

De regeling compensatie vanwege omzetverlies (NOW), bankkrediet (tegen acceptabele voorwaarden) en uitstel van belastingbetaling worden gezien als steunmaatregelen waar de bedrijven gebruik van denken te moeten maken; 45% denkt aan het aanvragen van extra krediet en 48% denkt gebruik te maken van uitstel van belastingbetaling. Ook loonkostenbeperking (27%) en flexibele arbeidsinzet (29%) ziet een groot deel van de respondenten als een bijdrage aan de oplossing van de crisis.

 

 

Bijna 1.000 leden

Fedecom is de branchevereniging voor dealers, importeurs en fabrikanten in de Landbouwtechniek | Veehouderijtechniek | Groentechniek | Tuinbouwtechniek | Industrie & Intern transport. De branche vertegenwoordigt een bruto-omzet van ca. €5,5 miljard en geeft werkgelegenheid aan ongeveer 16.500 mensen.

Om de eigen branche, de politiek en andere bij de mechanisatie en techniek betrokken partijen inzicht te geven in de economische gevolgen van het coronavirus is een korte vragenlijst aan Fedecom-leden voorgelegd. De resultaten zijn volgens Fedecom representatief voor de branche, aangezien bijna 40% van de aangesloten leden (bijna1.000)  heeft gereageerd.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties