Seminar over nieuw tuinbouwgebied Ethiopie

Op dinsdag 21 maart organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een seminar over het te ontwikkelen tuinbouwgebied in de Hawassa-regio in Ethiopië.

Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers informatie over de kansen en mogelijkheden in Hawassa. De Ethiopisch overheid wil daar samen met het Nederlandse bedrijfsleven een modern tuinbouwgebied ontwikkelen. Daarvoor is een gebied beschikbaar van ongeveer 1500 hectaren.

Sprekers uit Ethiopië vertellen over de kansen en mogelijkheden in dit gebied, over de huidige situatie en over de Ethiopische overheidsvoorzieningen voor investeerders.

Michiel van Erkel van het ministerie van Economische Zaken en Niek Bosmans, Landbouwraad bij de ambassade in Addis Abeba, geven toelichting op de ontwikkelingen in de sector. Ook bespreken ze de context voor het te ontwikkelen gebied in Hawassa.

Een Nederlandse ondernemer in Ethiopië geeft uitleg over de ondernemerspraktijk. Pieter Niekus van de Rabobank vertelt over de financieringsmogelijkheden. FloraHolland geeft een inleiding over de kansen voor de bloementeelt.

Deelname
Aanmelden kan vóór 14 maart 2017. Het evenement is vrij toegankelijk, maar registratie is verplicht. Het seminar vindt plaats bij de Rabobank Westland in De Lier.

De afgelopen jaren hebben tientallen tuinbouwbedrijven zich in Ethiopië gevestigd vanwege de goede klimatologische omstandigheden en gunstige investeringsvoorwaarden. Maar Ethiopië was vorig jaar ook het toneel van grootschalige demonstraties, waarbij een aantal Nederlandse bedrijven zijn aangevallen.