Sprokkellocatie in Puttershoek verliest bestemming glastuinbouw

De voormalige vloeivelden van de Suiker Unie in Puttershoek verliezen hun glastuinbouwbestemming. Het gebied was ooit bestemd als ’sprokkellocatie’ om verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in de Hoeksche Waard te concentreren op één locatie en als overloop van andere glastuinbouwgebieden.

Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland eerder deze maand besloten. In plaats van glastuinbouw wordt het gebied nu bestemd voor bedrijventerrein (33 ha) en een zonneveld (19 ha).

Het terrein van de suikerfabriek werd in 2004 gesloten. Sindsdien passeerden verschillende opties voor een nieuwe invulling van het terrein de revue. Vanaf 2014 werd daarbij vooral gesproken over de herontwikkeling van het gebied als bedrijventerrein in combinatie met glastuinbouw en openlucht tuinbouw op de vloeivelden.

Glasgroentebedrijven
Uit onderzoek bleek dat er op termijn wellicht behoefte zou ontstaan aan ruimte voor grootschalige glasgroentebedrijven op de vloeivelden van Suiker Unie, mits de oppervlakte van het terrein zou worden verdubbeld. Dat laatste was echter niet wenselijk omdat dat ten koste zou gaan van gepland bedrijventerrein of van open landelijk gebied. De afgelopen jaren bleek er volgens GS bovendien geen behoefte te bestaan aan het ontwikkelen van een glastuinbouwgebied op het Suiker Unie-terrein. Daarentegen zijn er wel concrete plannen voor een zonneveld en een bedrijventerrein.

Doordat het huidige glastuinbouwbeleid van de provincie het gebied bestempelt als glastuinbouwgebied, mag er geen plek van worden gemaakt voor het opstellen van zonnepanelen. Daarom verleent het college van GS een ontheffing om dat alsnog toe te staan. De locatie van de Suiker Unie in Puttershoek komt daarmee te vervallen als glastuinbouwlocatie. Het besluit van GS wordt waarschijnlijk op 25 oktober door Provinciale Staten behandeld.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties