Waterschap Delfland: onzekerheid over collectief zuiveren


  Delfland is onzeker over de haalbaarheid van zijn collectieve zuiveringsplannen vanwege nieuwe, mogelijke strengere normen voor bromaat in te lozen water. Voor de glastuinbouw betreft het de AWZI Nieuwe Waterweg, die in Hoek van Holland wordt gebouwd in opdracht van een telerscollectief.

  Bij zuiveren met ozon komt bromaat vrij, waarvoor in Nederland nog geen norm is bepaald voor het te lozen water. Delfland hield een Zwitserse norm aan van 50 microgram per liter water als jaargemiddelde. Zwitserland loopt voorop met het gebruiken van ozontechniek om water extra schoon te maken. Mogelijk gaat Rijkswaterstaat een strengere norm van 30 microgram hanteren als maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) voor (in) oppervlaktewater. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt nu aan een advies op basis waarvan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op zijn vroegst dit najaar een norm voor bromaat in oppervlaktewater zal vaststellen.

  Het is niet uit te sluiten dat de Nederlandse norm strenger wordt dan de Zwitserse norm. In een brief van Het Hoogheemraadschap Delfland aan de gemeente Westland staat dat de start van de bouw van waterzuivering daarom niet eerder is dan januari 2022. Als bestaande plannen voor een strenge norm (30 microgram/liter als maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) in het oppervlaktewater) worden ingevoerd, is het huidige businessplan zowel technisch als financieel niet haalbaar, schrijft ze in haar brief.

  Waterschap Delfland gaat samen met haar partners, onderzoeksinstellingen en andere waterschappen onderzoeken hoe zij om kan gaan met deze onzekerheid en wat zij op welke termijn kan doen om de doelen van de zuiveringsprojecten te halen. Wellicht kan men bijvoorbeeld via een afspraak over lozingstijdstippen toch over de hele dag gezien onder de norm blijven.

  Westlandse tuinders hebben tot uiterlijk 1 januari 2023 uitstel gekregen voor de realisatie van hun collectieve waterzuivering Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Voor het uitstel van twee jaar was een aanpassing van de Crisis- en Herstelwet nodig. De geschatte bouwtijd van de nieuwe AWZI is circa twee jaar.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties