Welke plantenpaspoorten naar VK gaan gelden in verband met wering tabakswittevlieg?

Hoogstwaarschijnlijk wordt eind 2017 een plantenpasoort voor begonia, dipladenia, hibiscus, mandevilla en Nerium oleander verplicht bij levering voor de eindconsument in het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat is te lezen in de ’Fytosanitaire signaleringen 2016’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De instelling van dit plantpaspoort heeft alles te maken met wering van tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) in het Verenigd Koninkrijk. Voor dit insect is het VK al jaren beschermd gebied. Desondanks wordt veel tabakswittevlieg geconstateerd in potplanten. De meeste vondsten werden gedaan in en na de zomer, veelal geruime tijd nadat de planten aan het VK geleverd waren. Nederland kon de verzoeken om tracering die hieruit voortkwamen, beperkt honoreren vanwege de tijdrovende acties die hiervoor nodig zijn.

Begin 2016 is op initiatief van Nederland in samenwerking met het VK een workshop gehouden waarin ideeën zijn uitgewisseld voor de aanpak van dit probleem. Het VK opteert voor het instellen van een paspoortplicht voor potplanten bestemd voor de eindconsument van begonia, dipladenia, hibiscus, mandevilla en Nerium oleander. Naar verwachting worden deze vereisten eind 2017 werkelijk van kracht.

De exportwaarde van Nederlandse potplanten naar het VK bedroeg in zowel in 2015 en 2016 ongeveer € 200 miljoen.

Ook vondsten in Nederland

In Nederland geïmporteerde bloemisterijgewassen bevatten ook veel tabakswittevlieg. In 2016 zijn 15 vondsten aangetroffen op bloemen en 31 op planten en stek. Het komt mede hierdoor dat de NVWA iets meer schadelijke organismen in 2016 aantrof tijdens inspecties: 337 tegen 311 in 2015. Van de 337 schadelijke insecten werden er 174 aangetroffen in geïmporteerde bloemen, planten en stek. Dit is beduidend hoger dan in 2015: 93.

Naast Bemisia tabaci werden in 2016 evenals in 2015 vooral veel onderscheppingen van Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii, Spodoptera littoralis, Spodoptera litura en Thrips palmi gedaan. Er waren in 2016, in tegenstelling tot 2015, geen vondsten van Arabis mosaic virus, Chrysanthemum stunt viroid, Meloidogyne chitwoodi, Spodoptera eridania en Xiphinema incognitum.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties