Werkgevers willen cao Glastuinbouw voor 2020

Werkgeversorganisaties Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland hebben een eindbod bij de vakbonden neergelegd voor een nieuwe cao Glastuinbouw met een looptijd van 31 juli 2008 tot 1 januari 2020. De werkgeversorganisaties willen geen cao afsluiten voor de periode na 1 januari 2020, omdat zij de impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) willen afwachten die grotendeels 2020 van kracht wordt..

Het loonbod is 2,25% voor 12 maanden. Omgerekend naar de periode 1 juli 2018 tot 1 januari 2020 komt dit neer op 3,35%. Deze verhoging gaat volgens het eindbod in op 1 juli 2019. De eventueel eerder vrijwillig betaalde 1,34% loonsverhoging per 1 januari 2019 mag hiermee worden verrekend. Dit is hetzelfde percentage waarmee ook het wettelijk minimumloon (WML) per die datum is verhoogd. De verhoging van 1,34% geldt alleen voor alle loonschalen die niet zijn gekoppeld aan het WML

Duidelijkheid functiewaardering

Met de vakbonden is duidelijk verkregen over het functiewaarderingssysteem in relatie tot medewerkers glastuinbouw I en II. „Wij vinden het van groot belang dat onze werknemers kunnen variëren in werkzaamheden om fysieke problemen en eentonig werk te voorkomen. Voor ons is de zwaarte van het werk bepalend voor de indeling in schaal B of C en niet het aantal handelingen dat wordt verricht”, aldus Ilse Lensink, eerste onderhandelaar namens werkgeversorganisaties. Ook is zijn blij met een oplossing die gevonden is voor de interpretatie van directe leiding en toezicht.

Eenvoudigere arbeidstijdenregeling

Op basis van de ledenenquête hebben de werkgeversorganisaties ook ingezet op een vereenvoudiging van de arbeidstijdenregeling. In het jaarurenmodel is nu een weekafrekening mogelijk met een toeslag van 30%. Verder is een gelijkmatige verdeling van de stappen in functiejaren in loonschaal B bereikt en zijn de functiejaren 2 en 3 in schaal B gekoppeld aan de cao-tijging. Daarnaast geldt in de perioden van maximaal vijftig uur in de week geen maximum aantal van negen uur per dag.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties