Westlandse glastuinbouw in 2030 gebruikt mix van energiebronnen

De energievoorziening in het Westland gaat richting 2030 sterk veranderen. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Capturam, onderdeel van de Westland Infra Groep. De energievoorziening zal minder steunen op aardgas en meer op duurzame bronnen en inkoop van warmte en elektriciteit.

Drie scenario’s
Wageningen ER heeft drie scenario’s voor 2030 doorgerekend: een pessimistische, een gematigde en een optimistische ontwikkeling in de regio. In elk scenario wordt een daling van het glastuinbouwareaal voorzien in de gemeente Westland en aansluitende gebieden Midden-Delfland en Hoek van Holland. Dit is van invloed op de totale energievraag. Daarnaast zijn ook verschuivingen van teelten van invloed.

In elk scenario daalt de warmtevraag per m2 en stijgt de elektriciteitsvraag per m2. Dit is een gevolg van verschuiving tussen de geteelde gewassen en bedrijfsprocessen zoals intensivering (onder andere toename groeilicht), extensivering en energiebesparing. Voor de totale warmtevraag van de regio leidt de combinatie van de warmtevraag per m2 en het totaal areaal in elk scenario tot een daling. Voor de totale elektriciteitsvraag leidt dit in het pessimistische scenario tot een daling en in het gematigde en optimistische scenario tot een stijging.

Aandeel duurzame energie
De energievoorziening van de glastuinbouw is in 2030 steunt op een mix van bronnen. In elk van de scenario’s wordt voorzien dat de inzet van geothermie, warmte van derden en inkoop van elektriciteit zal groeien. De inzet van aardgas-ketels en de verkoop van elektriciteit met aardgas-wkk zal hierdoor verminderen. Warmtenetwerken en externe CO2-voorziening zijn hierbij essentieel. Door de veranderingen in de sectorstructuur in het Westland, energievraag en energievoorziening daalt in elk van de scenario’s de CO2-emissie in 2030 ten opzichte van 2015 met circa twee derde. Het aandeel duurzame warmte zal sterk groeien van 5% in 2015 naar 28 tot 48% in 2030.

Toekomstbestendige energievoorziening
Vitale bedrijven hebben een duurzame energievoorziening nodig, en vice versa. Voor de regio Westland worden bij de energieverduurzaming complexe processen en grote investeringen voorzien. Dit maakt samenwerking noodzakelijk tussen glastuinbouwbedrijven in onder andere warmtecoöperaties, maar ook met overheid, ontwikkelaars, toeleveranciers en energiebedrijven.

Het hele rapport is te downloaden vanaf de website van Wageningen Economic Research.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties