Invoering zuiveringsplicht gepubliceerd in Staatsblad

De wijziging van het Activiteitenbesluit die regelt dat de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw met ingang van 1 januari 2018 van kracht wordt, is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Glastuinbouwbedrijven worden daarmee vanaf 1 januari 2018 bij wet verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren. De regel wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen milieuschade meer ontstaat door de afvoer van gewasbeschermingsmiddelen naar het riool en oppervlaktewater.

Bedrijven kunnen het afvalwater zelf zuiveren of daarvoor een mobiele installatie laten komen. Zij kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van een collectieve zuiveringsinstallatie. Om bedrijven de tijd te geven een collectieve zuivering te organiseren, kunnen zij bij hun gemeente (lozing op riolering) of waterschap (lozing op oppervlaktewater) uitstel van uitvoering aanvragen tot uiterlijk 1 januari 2021, meldt I&M. Hier vind je een overzicht van goedgekeurde waterzuiveringsinstallaties.

Drift
Op een aantal andere punten wordt het Activiteitenbesluit ook gewijzigd. Zo moeten bedrijven met een open teelt voortaan maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75% te verminderen. Deze verplichting geldt voortaan voor het hele perceel, dus ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot. Hier vind je een overzicht van goedgekeurde driftreductietechnieken.

Teeltvrije zone
Om het naastgelegen oppervlaktewater te beschermen, moet een teeltvrije zone worden toegepast. De minimale teeltvrije zone is 0,5 m (voorheen 0,25 m) en is groter voor bepaalde gewassen. Bij toepassing van een driftreductie van 90%, in plaats van de minimaal voorgeschreven 75%, is het soms mogelijk deze teeltvrije zone te verkleinen. De voorschriften voor drift en teeltvrije zone gaan op een nog te bepalen tijdstip later dit jaar in werking, wanneer de bijbehorende Ministeriële Regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties