’Voor energietransitie zijn ruimtelijk ontwerpers nodig’

Door de klimaatverandering moet Nederland de komende jaren op schop. Hoe deze grote verbouwing op een aantrekkelijke manier kan worden vormgegeven met respect en gebruik van het bestaande landschap, is aan de ruimtelijk ontwerpers.

Dit blijkt uit de publicatie ’KEER’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) nam 3 december de publicatie in ontvangst uit handen van directeur Syb Groeneveld.

Minister Van Engelshoven (OCW) neemt publicatie KEER, over rol ontwerpsector bij klimaatadaptatie en energietransitie, in ontvangst. Met links Syb Groeneveld en rechts Maarten Tas van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Foto: Aad Hoogendoorn

Klimaatadaptatie en energietransitie
In ’KEER’ komen zestien voorbeeldprojecten verspreid over het land aan bod, acht projecten over klimaatadaptatie en acht over de energietransitie. Zo hebben de ontwerpers van NOHNIK verschillende plannen bedacht hoe in het veenweidegebied van Nieuwkoop een energielandschap kan worden aangelegd dat niet alleen hard en technisch is. Een ander voorbeeld is Plein 06 dat voor het 90% versteende stationsgebied in Rotterdam ontwerpend onderzoek heeft gedaan hoe hier meer water kan worden opgevangen.

Nationale regie ontbreekt
Omdat ruimtelijk ontwerpers verbindings- en verbeeldingskracht hebben, kunnen zij zorgvuldig de nieuwe laag aan het bestaande landschap toevoegen, volgens KEER. Wat uit de voorbeeldprojecten echter blijkt, is dat de nationale regie vanuit de overheid ontbreekt. Daarom werd de publicatie maandag aan de minister aangeboden.

Behalve de publicatie heeft het Stimuleringsfonds een video gemaakt. Daarin wordt helder uitgelegd waarom Nederland als gevolg van de klimaatverandering op de schop moet. Ook komen vier ruimtelijk ontwerpers op locatie aan het woord, onder wie Jorrit Noordhuizen van NOHNIK en Linde Elsinga van Plein 06.

Daarnaast wordt landschapsarchitect en voormalig hoogleraar aan de TU Delft Dirk Sijmons geïnterviewd, hij houdt zich al jaren bezig met de thema’s rondom klimaatverandering: „We staan aan het begin van een enorme verandering van het landschap van Nederland door klimaatadaptatie- en energietransitieprojecten. Met beide is haast geboden, maar dat moet ons niet de zorgvuldigheid laten verliezen die karakteristiek is voor de ordening van ons land. (…) Deze nieuwe laag toevoegen is geen één-twee-drietje.’’

Dirk Sijmons -still uit KEER-film
Landschapsarchitect Dirk Sijmons in de film van het Stimuleringsfonds.

KEER is het resultaat van het ’Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’, dat op verzoek van de ministeries van OCW en BZK door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is ontwikkeld. Het Stimuleringsfonds heeft hiervoor samengewerkt met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Debatprogramma
De resultaten van het tweejarige stimuleringsprogramma zijn op de conferentie ’Nederland veranderd/t’ via een film, tentoonstelling en publicatie naar buiten gebracht. De tentoonstelling en film zullen begin 2019 in combinatie met een debatprogramma als roadshow door het land trekken om ontwerpers en beleidsmakers te inspireren.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties