Extra geld beschikbaar voor tweede fase Groenpact

Er komt €600.000 extra beschikbaar voor het platform Groenpact. Dat werd woensdag bekend gemaakt bij de aftrap voor de tweede fase van het platform in Groenekan. Het geld wordt bijeen gebracht door de partners van Groenpact en is bestemd voor praktijkonderzoek naar zaken als arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie binnen bedrijven.

In een volle zaal met gasten uit het onderwijs, van vmbo tot Wageningen University, overheid en bedrijfsleven, sprak minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) haar steun uit voor het Groenpact en maakte bekend dat er nieuw geld vrijkomt voor praktijkonderzoek. Ook ondertekende zij de Green Deal Natuurinclusieve landbouw.

Schouten: „De jongeren en studenten uit het groene onderwijs zijn de mensen die bepalen hoe de natuur, groen en ander plekken er in de toekomst uit gaan zien, hoe voedsel geproduceerd gaat worden. En niet alleen hoe we hiermee omgaan, maar ook hoe je dat laat aansluiten op maatschappelijke thema’s.”

Groenpact 2e fase

De tweede fase van Groenpact heeft een nieuwe aanpak en richt zich meer op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector? De partners van Groenpact zetten in op inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs, de doorwerking van kennis in de praktijk en de veranderende arbeidsmarkt.

Groenpact is een platform voor samenwerken, kennisdelen en versnellen. In de eerste fase is een basis gelegd voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en zijn diverse projecten gerealiseerd en acties ondernomen.

Transitie-opgaven

Voor de tweede fase stellen de partners gezamenlijk jaarlijks €600.000 beschikbaar voor het platform Groenpact. Met concrete opgaven als vertrekpunt werkt Groenpact 2e fase aan arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie binnen bedrijven.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het opvangen van klimaatveranderingen in een stad, vertical farming in de tuinbouw, het realiseren van kringlooplandbouw of het creëren van waardering voor voedsel in de regio. Studenten en bedrijfsleven gaan samen aan de slag met de dilemma’s die de transitie-opgaven met zich meebrengen.

Foto: Jeroen Van der Wielen

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties