Green Deal Groene Daken presenteert Handreiking Natuurdaken

De Green Deal Groene Daken publiceert donderdag de Handreiking Natuurdaken. Hierin staat hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur. Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving.

De handreiking wordt tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’ gepresenteerd aan Donné Slangen, directeur natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Slangen: „Als ministerie vinden we samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties, wetenschappers en commerciële partijen belangrijk om te zorgen voor slimme oplossingen voor meer groen in de openbare ruimte. Deze handreiking laat zien hoe natuurdaken slimme oplossingen bieden voor klimaatadaptatie en de verdichting binnen de bouwopgave, terwijl ze tegelijkertijd ook nog bijdragen aan herstel van biodiversiteit in de stad.”

Praktijk

Louise Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en voorzitter kwartiermakers Deltaplan Biodiversiteitsherstel, licht toe wat het belang is van de handreiking en van natuurdaken: „In deze handreiking zijn kennis en ervaringen vanuit de praktijk gebundeld door de Green Deal Groene Daken waar NIOO-KNAW partner van is. Natuurdaken staan nog aan het begin van hun ontwikkeling en meer kennis van natuur op daken is nodig. Een natuurdak is meer dan een dak met planten en bloemen. Het is een investering in de toekomst van de natuur en van jezelf.”

Vergroeningsopgave

Ook zijn partijen vanuit de groenbranche betrokken zoals BTL. Wilco van Heerewaarden van BTL en werkspoor Biodiversiteit van Green Deal Groene Daken:
„Natuurdaken kunnen een belangrijke rol in de vergroeningsopgave van de stad spelen. Bepaal hiervoor zo vroeg mogelijk in het bouwproces hoe natuurdoelen worden geïntegreerd. Betrek vanaf de initiatieffase bij (ver)bouwopgaves een groene specialist, ecoloog en of landschapsarchitect. Met de Handreiking Natuurdaken willen we initiatiefnemers inspireren en op weg helpen om dit doel samen te realiseren.”

De Green Deal Groene Daken zet zich in om meer natuurdaken in Nederland te realiseren en de kennis hiervan te vergroten. De handreiking is een belangrijke eerste stap om deze kennis te delen met initiatiefnemers en bouwers. In de toekomst blijven de partners van de Green Deal samenwerken om de kennis verder uit te breiden en dit type daken door te ontwikkelen.

De Handreiking Natuurdaken is vanaf 28 maart te downloaden via: greendealgroenedaken.nl/biodiversiteit

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties