Groenkeur en Bureau Erkenningen onderzoeken fusie

  Stichting Groenkeur en Stichting Bureau Erkenningen onderzoeken de mogelijkheid tot een fusie per 1 januari 2022. Door samen te gaan in één stichting met de naam Groene Erkenningen kan een grotere, robuuste organisatie ontstaan. Gecertificeerde bedrijven en personen krijgen zo toegang tot het doorontwikkelen van vakmanschap met de onderwijskwaliteiten van de gezamenlijke aoc’s.

  De krachtenbundeling binnen de nieuwe Stichting Groene Erkenningen biedt naar verwachting een aantal voordelen:

  • Er ontstaat een breder netwerk van op elkaar aansluitende netwerken;
  • Uitwisseling van kennis en expertise: uitvoerende teams worden samengevoegd, waardoor uitwisseling van expertise kan plaatsvinden;
  • Aanwezige kennis binnen technische commissies, vaststellingscommissies en colleges versterkt elkaar;
  • Automatiseringssystemen worden op elkaar afgestemd. Gecertificeerde personen en bedrijven, en opdrachtgevers kunnen met één portaal hun kwalificeringen checken.

  Onafhankelijke schemabeheer

  Ineke Mastenbroek, voorzitter van Stichting Groenkeur: „De aandacht zal uitgaan naar de inrichting van het onafhankelijke schemabeheer, een belangrijke asset om onder accreditatie te kunnen werken. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers blijven rekenen op de onverminderde inzet van de stichting om de kwaliteit en het vakmanschap van de sector te bevorderen.”

  Voorzitter Bastiaan Pellikaan van Stichting Bureau Erkenningen: „Verduurzaming van de onderliggende sectoren is daarbij een inhoudelijk aandachtspunt.” De merknamen ‘Groenkeur’ en ‘Bureau Erkenningen’ blijven richting klanten, samenwerkingspartners en gecertificeerden bestaan.

  Bureau Erkenningen

  Stichting Bureau Erkenningen beheert schema’s voor persoonscertificering voor Gewasbescherming, Knaagdieren en mollen & woelratten. Daarnaast is Bureau Erkenningen schemabeheerder voor het AOC-Keurmerk voor scholingen Flora & Faunabeheer, voor de gedragscodes natuurbescherming, en het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC).

  Groenkeur

  Stichting Groenkeur beheert bedrijfscertificaten voor Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. Daarnaast een productcertificaat voor Duurzamere Boomkwekerijproducten en vijf persoonscertificaten, waaronder Boom Veiligheids Controleurs en Dak- & Gevelbegroeners. In 2019 is samen Kleurkeur opgezet, in 2020 het certificaat Veilig Werken op Hoogte voor groene daken & gevels. In 2021 volgt inspecteur NEN 2767 groen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties