IKL financieel in zwaar weer als gevolg van affaire Vrehen

  Landschapsorganisatie IKL heeft bij de Provincie Limburg een aanvraag gedaan voor financiële steun om de komende tijd het hoofd boven water te kunnen blijven houden. Deze aanvraag is door Gedeputeerde Staten niet gehonoreerd. Medewerkers van IKL zijn over de situatie op de hoogte gesteld.

  IKL raakte in maart van dit jaar in opspraak na publicaties in NRC over belangenverstrengeling door directeur Herman Vrehen. Naar aanleiding van de affaire is niet alleen het bestuur bij IKL en andere natuurorganisaties, maar het complete provinciebestuur opgestapt.

  Als gevolg van de affaire heeft het imago van IKL flinke schade opgelopen. De organisatie is daardoor diverse opdrachten misgelopen. Ook zijn extra kosten gemaakt voor externe onderzoeken en juridische bijstand. Dit alles heeft ertoe geleid dat de financiële positie van IKL zwaar onder druk staat en de organisatie mogelijk kopje onder gaat.

  Onderzoeksresultaten

  Inmiddels zijn ook de resultaten van het eerste onderzoek naar het subsidieschandaal bekend. Opdracht hiertoe is gegeven door de inmiddels demissionaire Raad van Toezicht van IKL. Uit het onderzoek komt naar voren dat er inderdaad sprake is geweest van belangenverstrengeling tussen de positie van directeur Vrehen enerzijds en zijn bv’s anderzijds. Ook zijn de aanbestedingsregels niet overal in acht genomen en is de IKL-integriteitscode overtreden.

  De Raad van Toezicht had scherper moeten toezien, afspraken moeten maken, vastleggen en grenzen stellen. Het ontbrak op bestuurlijk niveau, maar ook binnen de IKL-organisatie, aan voldoende kritische tegenspraak. De Raad herkent zich in de hoofdconclusie dat er bij bepaalde eigenstandige handelingen en verwevenheden in netwerken, sprake is van het verstrengelen van belangen van de directeur-bestuurder bij meerdere bv’s.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties