‘Klimaataanpak duldt geen uitstel’

  De waterschappen riepen maandag tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag op tot een actief klimaatbeleid. „Als we niets doen is het zeker dat we tot 2050 ruim €71 miljard schade als gevolg van wateroverlast en langdurige droogte tegemoet zien”, zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Betere samenwerking tussen het Rijk, overheden, inwoners en bedrijven en extra maatregelen moet dit voorkomen.

  De Unie van Waterschappen pleit voor een stimuleringsregeling die gemeenten en waterschappen in staat stelt gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Oosters: „De hoosbuien die het KNMI pas had voorspeld voor 2050 vallen nu al en 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. Het veranderende klimaat maakt dat wij niet op onze handen kunnen zitten.”

  Grotere verrassingen

  Ook weerman Gerrit Hiemstra benadrukt de urgentie van klimaatverandering op de Waterschapsdag in zijn speech voor de aanwezigen van waterschappen, gemeenten, provincies en ministeries. „Het is een groot misverstand dat klimaatverandering geleidelijk gaat. Dat is niet zo. We komen nog voor veel grotere verrassingen te staan. We zijn al heel dicht bij een ijsvrije Noordpool en we kunnen ons niet voorstellen wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Afwachten is geen optie.”

  Investeringsagenda

  Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. De decentrale overheden presenteerden deze maand een gezamenlijke investeringsagenda, Naar een duurzaam Nederland. Ze vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen.