‘Maak natuurinclusief bouwen de norm’

Maak bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen natuurinclusief bouwen de norm. Deze oproep doen vertegenwoordigers van diverse partijen, waaronder NL Greenlabel, IVN Nederland, Stichting De Groene Stad, diverse universiteiten en bouwbedrijven, in een brief aan de ministers Schouten van LNV en Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

„Als specialisten op het gebied van de verduurzaming en vergroening van de leefomgeving is onze analyse dat de complexe problemen van vandaag niet op zichzelf staan. Ze zijn het gevolg van de manier waarop we naar de natuur kijken en met haar omgaan. Zolang we die blikrichting niet veranderen, zullen we van de ene ‘crisis’ in de andere rollen,” schrijven de ondertekenaars.

„Tegelijkertijd zien wij dat wanneer natuur als uitgangspunt wordt genomen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, in één klap meerdere uitdagingen kunnen worden opgelost. Meervoudige waardecreatie noemen we dat, een gevolg van natuurinclusief denken en handelen.”

Stikstof binden
Door een andere manier van bouwen en een gebiedsgerichte aanpak kun je het landschap versterken, biodiversiteit bevorderen, water bergen, energie opwekken en stikstof binden, stellen de partijen, die onlangs op de Vakbeurs Openbare Ruimte samen kwamen rond dit thema tijdens een ‘diner pensant’.

Als voorbeelden van maatregelen die hierbij helpen worden genoemd een verplicht quotum van 75 m2 groen binnen 500 meter van iedere woning, het afdwingen van de toegezegde natuurcompensatie uit het verleden en kwaliteit van de leefomgeving en gezondheid als norm stellen bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Nationaal kenniscentrum
Ook wordt gepleit voor het oprichten van een nationaal kenniscentrum waarin openbaar toegankelijke kennis wordt verzameld over de kosten en baten van groen, zodat aantoonbaar meer waarde door inzet van groen kan worden gecreëerd. Dit centrum heeft niet als eerste taak om nieuwe kennis te ontwikkelen, maar om bestaande kennis te bundelen, te integreren en praktisch toepasbaar te maken.

Verder zouden circulaire en bio-based producten en materialen, en natuurinclusieve inrichting, bij aanbestedingen van de overheid wettelijk tot norm moeten worden verheven. Dit geldt ook voor de inrichting van de buitenruimte, die niet is benoemd in recent gepresenteerde inkoopstrategie Inkopen met Impact.

Verder zouden belastingvoordelen voor duurzame maatregelen kunnen worden gegeven middels een uitbreiding van de MIA/Vamil-regeling. Hiermee kunnen investeringen in vergroeningsmaatregelen worden gestimuleerd die aantoonbaar bijdragen aan gezondheid, klimaatadaptatie en sociale cohesie.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties