Paleis Het Loo begint met kap bomen

Op het terrein van Paleis Het Loo worden deze week de eerste van in totaal 340 bomen gekapt. Deze kap is eerder nog tevergeefs aangevochten bij de rechter door omwonenden. Met de Wet natuurbescherming (Wnb) in de hand wilden zij de kapplannen van Het Loo van tafel krijgen. De rechter oordeelde echter dat er in het licht van de Wnb voldoende maatregelen worden getroffen door het paleis.

Rechtbank Gelderland heeft vorige week dinsdag de klachten op grond van de Wnb onrechtmatig verklaard. Over een kapvergunning is officieel geen uitspraak gedaan. Omdat voor de kap op het terrein van het paleis echter geen omgevingsvergunning nodig is, staat er niks meer in de weg om te beginnen met de kap. Maandagochtend is deze in de verse sneeuw van start gegaan, zes dagen na de rechterlijke uitspraak.

Beroep omwonenden nog niet behandeld

Dat is nog voor het beroep dat omwonenden hebben aangespannen in reactie op de uitspraak van 2 februari. Volgens de rechter heeft dit beroep echter zo’n kleine kans van slagen, dat de verleende ontheffing van de Wnb in afwachting daarvan niet is geschorst. Het is het paleis dus toegestaan om al te kappen. Het maakt het beroep, dat bomen wil behouden die nu voor een deel al gekapt zijn, er niet kansrijker op.

Maandag is begonnen met de bomenkap, zoals hier langs de Stallenlaan.
Paleis wil broedseizoen voor zijn

Als reden om zo vlug van start te gaan met het project, verwijst de directie van het paleis op haar beurt naar de Wnb. In het kader van soortbescherming heeft het paleis eerder aangegeven voor het broedseizoen klaar te willen zijn met kappen. Bovendien worden bomen voor het kappen gecontroleerd op eventuele aanwezigheid van soorten. Zodra de kap van de 340 eeuwenoude bomen is afgerond, worden er 647 nieuwe, jonge bomen in de plaats geplant.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties