Proef op N504 met dooimiddel uit bermgras

Uit het sap van bermgras is een dooimiddel ontwikkeld als duurzaam alternatief voor strooizout. Het pilotproject heeft de naam Grass2Grit gekregen. In 2019 wordt er mee proefgereden op de N504 bij Alkmaar. Tauw ondersteunt en adviseert de provincie Noord-Holland bij het project.

Het bermgras, dat van nature zout bevat, kan naast grondstof voor gladheidsbestrijding ook dienen als grondstof voor biogranulaat. Dit biogranulaat kan vervolgens verwerkt worden tot weginfrastructuren als verkeersborden, beschoeiing of paaltjes.

Grassap

Met een pilotproject wil Grass2Grit laten zien dat het bermgras te gebruiken is om de weg waarlangs het groeit te onderhouden. Het gemaaide bermgras wordt verzameld, opgewerkt en geperst om grassap en grasvezels te scheiden. Beide grondstoffen worden vervolgens opgewerkt tot biobased producten die op of langs de weg gebruikt kunnen worden.

Biobased

De proeflocatie beslaat 6,2 km van de N504, een tweebaansweg bij Alkmaar. De weg is omzoomd door 12 ha wegbermen, die circa 180 ton gemaaid gras per jaar kunnen opbrengen. Dit wordt omgezet in circa 12 m3 dooimiddel en 64 ton wegmeubilair per jaar. De biobased eindproducten worden op de N504 en langs andere provinciale wegen hergebruikt.

Het initiatief komt uit de koker van de provincie Noord-Holland en wordt gesubsidieerd door de Europese Unie.

Bekijk ook een eerder filmpje over dit pilotproject:

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties