Stadswerk start ‘Community of Practice Groen in stad en dorp’

Stadswerk start samen met de Groene Stad Challenge een Community of Practice (CoP) rond het thema vergroening van de bebouwde leefomgeving. Centraal hierbij staan kennisdeling, uitwisseling van ervaringen en praktische ondersteuning bij de gemeentelijke vergroeningsagenda’s. Deelnemers aan de Challenge en leden van Stadswerk zijn uitgenodigd om lid te worden van dit platform. Zo kan de bebouwde leefomgeving versneld vergroenen.

Een groene leefomgeving geeft beleidsmakers een grote hoeveelheid aan mogelijkheden om fysieke en sociale doelen te bereiken. Tegenwoordig wordt er veel kennis ontwikkeld, ontstaan er nieuwe uitvoeringstechnieken en groeit het netwerk van betrokkenen. Met name gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De CoP ‘Groen in stad en dorp’ biedt gemeenten een platform. Hier kunnen ze elkaar inspireren, van elkaar leren en gezamenlijk de vergroening hoog op de agenda zetten.

Belangrijke rol gemeenten

Net als bij eerdere CoP’s die Stadswerk heeft georganiseerd, ligt ook het eigenaarschap van deze CoP bij de deelnemende gemeenten. Samen beslissen de deelnemers de inhoudelijke agenda. Hierbij staat de onderlinge informatie-uitwisseling over het groen centraal. De uitkomsten van de Groene Stad Challenge kunnen daarbij als hulpmiddel dienen voor effectieve vergroening.

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht is de Community of Practice gepresenteerd. (Foto: Green World Media)

Bijeenkomsten

De meeste bijeenkomsten van de CoP zijn digitaal, in combinatie met werkbezoeken aan praktijkvoorbeelden. Voor leden van Stadswerk en deelnemers aan de Challenge is deelname aan de CoP gratis. De CoP begint in januari 2022. Aanmelden kan via info@stadswerk.nl.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties