Subsidie groene schoolpleinen in Noord-Brabant blijkt succes

  De subsidieregeling ’Schoolpleinen van de toekomst’ om schoolpleinen in Noord-Brabant te vergroenen blijkt succesvol. Binnen twee maanden na de openstelling in april gaven al meer dan vijftig scholen aan hun schoolpleinen groener te willen maken. Daarom is besloten het voor 2019 gereserveerde subsidiebedrag naar voren te schuiven, zodat dit jaar nóg meer schoolbesturen een aanvraag kunnen indienen.
  Groenblauw schoolplein
  Onderzoek van Wageningen Environmental Research toont aan dat kinderen op schoolpleinen met veel groen minder pestgedrag vertonen.

  De samenwerkende organisaties, provincie Noord-Brabant, Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma ‘Jong Leren Eten’, hebben hun krachten gebundeld om de komende vijf jaar invulling te geven aan dit programma. Omdat het niet voor iedereen meteen duidelijk is hoe je een schoolplein kunt vergroenen, steken de initiatiefnemers ook energie in het bij elkaar brengen van de nodige kennis en ervaring, en het verbinden van netwerken.

  Duurzame leefstijl
  Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) van de provincie: „Juist op een schoolplein ligt een grote kans om kinderen, ouders en buurtbewoners zelf te laten meewerken aan een gezonde leef- en speelplek. Als je op jonge leeftijd al in contact komt met de natuur, zal je er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon. Het hogere doel van dit project is dan ook: gezonde burgers die zich bewust zijn van natuur, klimaat en gezondheid en die zich actief inzetten voor hun dagelijkse leefomgeving.”

  Minder pestgedrag
  Onderzoek
  van Wageningen Environmental Research toonde eerder al aan dat kinderen op schoolpleinen met veel groen minder pestgedrag vertonen. Het onlangs gepubliceerde gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Leiden, de Thomas More Pabo Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam bevestigt dat een groen schoolplein ook een positieve invloed heeft op de gezondheid van kinderen.

  Ook na schooltijd
  Om een vergroeningsproject van een schoolplein te laten slagen, moeten de school, de leerlingen, de ouders en liefst ook de buurt, betrokken worden bij de herinrichting van het schoolplein volgens de Provincie. Zo kunnen het plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd graag zijn.

  Met de subsidieregeling worden maximaal 70% van de kosten (tot €14.000) vergoed. Ook gemeenten kiezen er vaak voor om aan te sluiten en mee te betalen aan het realiseren van een klimaatbestendiger schoolplein.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties