Scholingsvoucher UWV tot 3 maart aanvragen

Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een scholingsvoucher aan te vragen. Het budget is hierdoor snel opgegaan. Vanaf 3 maart 2017 is het daarom niet meer mogelijk om een scholingsvoucher aan te vragen.

De scholingsvoucher voor werkzoekende is een tijdelijke subsidie voor een opleiding of voor het bekostigen van een traject voor het behalen van een ervaringscertificaat. Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kunt u zich laten bij- of omscholen naar een kansberoep. Tot de kansberoepen behoren hovenier, medewerker hoveniersbedrijf, boomverzorger, greenkeeper en voorman groenvoorziening.

De voorwaarden voor de scholingsvoucher voor werkzoekende zijn:

-U plaatst uw cv op werk.nl en gaat ermee akkoord dat u als werkzoekende wordt ingeschreven.

-De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.

-De aanvraag mag maximaal €2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld. Als de opleiding duurder is, betaalt u de rest zelf.

-Uw aanvraag voor de scholingsvoucher moet uiterlijk 14 dagen na uw eerste opleidingsdag bij ons binnen zijn.

-U kunt 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.

-Er is niet eerder een opleiding of EVC-traject voor u betaald vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015.

-De opleiding of de kosten voor het behalen van het ervaringscertificaat tijdens een EVC-traject worden niet al (gedeeltelijk) betaald uit andere regelingen van de semi-overheid.

Download hier het aanvraagformulier voor de scholingsvoucher.