Uitstel gevraagd voor collectieve waterzuivering Westland

De AWZI (afvalwaterzuiveringsinrichting) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland kan niet op de deadline 1 januari 2021 operationeel zijn. De gemeente Westland heeft daarom het verzoek gedaan om de zuivering onder de Crisis- en herstelwet te brengen. Dat kan uitstel mogelijk maken.

 

De collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg kan volgens de betrokken partijen pas eind 2022 operationeel zijn. Dit is later dan de formele wettelijke termijn van 1 januari 2021. Om deze ontwikkeling juridisch toch mogelijk te maken, vraagt de gemeente Westland aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de zuivering aan te merken als innovatief experiment onder de Crisis- en herstelwet. De provincie Zuid-Holland heeft laten weten de aanvraag van de gemeente te ondersteunen.

Uitstel tot oktober 2022 gewenst

De uiterlijke termijn van 1 januari 2021 zoals genoemd in van het Activiteitenbesluit Milieubeheer zou voor waterzuiveringsproject AWZI Nieuwe Waterweg moeten wijzigen in 1 oktober 2022. Daarmee kan het bevoegd gezag de gelegenheid worden gegeven om maatwerk te verlenen tot oktober 2022.

Meer dan 1.000 ha. glas aangemeld

Glastuinbouw Nederland, het hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland werken samen aan de ontwikkeling van de collectieve zuiveringsinstallatie in Hoek van Holland. Meer dan 1.000 hectare glastuinbouw is reeds aangemeld. Glastuinbouwondernemers die dit nog niet hebben gedaan, hadden aanvankelijk tot afgelopen 23 maart de mogelijkheid om aan te sluiten. Vanwege de coronacrisis is die datum verlengd.

Sinds 1 januari 2018 geldt de zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen voor individuele bedrijven. Collectieven hebben tot uiterlijk 1 januari 2021 de tijd om aan deze plicht te voldoen

Ook meststoffen verwijderen

De AWZI Nieuwe Waterweg wil uiteindelijk ook een deel van de meststoffen verwijderen, waarmee kan worden voldaan aan de nagenoeg nulemissie van 2027. De ambitie is zelfs op termijn om het effluent van de AWZI nog verder te zuiveren en te gaan leveren als gietwater; op weg naar een circulaire glastuinbouw.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties