Disruptie en uitdaging: klimaatakkoord en Floriblue

Een column schrijven bij 36 °C is geen eenvoudige opgave. Niet alleen valt de bloemenhandel stil, maar het doet ook afbreuk aan de creativiteit, originaliteit en productiviteit van het schrijven. Toch zijn er twee dominante disruptieve ontwikkelingen die de sector bezig houden.

Allereerst worden deze week de uitvoeringsplannen van het klimaatakkoord door het kabinet gepresenteerd. Het behalen van de doelstellingen in 2030 en 2050 hebben ingrijpende gevolgen in de sectoren energie, industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en de agrosector. Vergroenen, innoveren en blijven verdienen is de uitdaging. De bloemisterij zal ook een bijdrage moeten leveren, maar is als innovatieve sector gelukkig al jaren bezig met het reduceren van milieueffecten, energieverbruik en reststromen in het kader van duurzame ontwikkeling. Daar waar het marktmechanisme niet lijkt te functioneren nemen partijen voorwaardenscheppende initiatieven om de verduurzaming te versnellen (Floriculture Sustainable Initiative 2020,MPS).

Een tweede ontwikkeling geeft aanleiding tot disruptie van bestaande functies en businessmodellen. Dit betreft digitalisering, big data, iCloud ,kunstmatige intelligentie en algoritmen. Vooral voor intermediaire bedrijven met op transacties gebaseerde businessfuncties en modellen in voortbrengingsketens is de kans op disruptie groot. Maar er liggen ook kansen op innovatie.

In de bloemisterij zoeken veiling en groothandel strategisch naarstig naar mogelijkheden om de fundamentele veranderingen rondom het transactieverkeer het hoofd te bieden. Voor het begrip transactie bestaan volgens Wikipedia 27 definities. Ik zal mij hier richten op degene die het dichts bij het begrip ‘ruil’ ligt. Een transactie is de uitkomst van een betekenisvolle of waardevolle interactie tussen personen en/of ‘things’.

Vertaalkabouters

Simpel gezegd ging het altijd om een functionele koppeling van het uitwisselen van informatie, producten of diensten en betaalmiddelen. Communicatief was er altijd sprake van rijke informatie (richness) met een klein bereik (reach) of beperkte informatie met een groot bereik. Internet en digitalisering hebben dit echter fundamenteel veranderd doordat het mogelijk is zeer rijke informatie te leveren met een wereldwijd bereik

In principe is alles en iedereen direct met elkaar te verbinden waardoor klassieke functies verbonden met transactieverkeer ontkoppeld kunnen worden. Deze ontkoppelde functies kunnen echter via digitale platforms weer ,maar dan in andere configuraties ,met elkaar verbonden worden. Zo kunnen communicatie, logistiek en betalingsverkeer die samenhangen met het verrichten van handelingen in ketens en netwerken weer tot gewenste transacties leiden en worden afgewikkeld. Voorwaarden zijn wel dat de digitale werkpaarden met elkaar kunnen praten mogelijk gemaakt door afspraken, protocollen, vertaalkabouters etc voor de noodzakelijke verbindingen.

Technologische disruptie

De aangekondigde koppeling van het op producenten georiënteerde Floriday voor nationaal en internationaal aanbod, orders en logistiek aan het vraaggeoriënteerde Blueroots van een aantal internationaal georiënteerde groothandelaren moet leiden tot een digitaal ecosysteem die de internationale concurrentiepositie van, ja, van wie eigenlijk zal moeten versterken. De positie van de sector als geheel ten opzichte van chocolade of wijnsector, of de positie van de aan Royal FloraHolland verbonden aanvoerders en groothandel, of van de positie Amazon, Alibaba ,ebay, en/of anderen?

Laten we het er maar op houden dat het primair gaat om het behoud van door Nederland opgebouwde nationale en internationale bloemisterijsysteem. Immers, het verlies van wereldmarktaandeel door de technologische disruptie en verdergaande globalisering ligt meer voor de hand dan het realiseren van een monopoliepositie van het FloriBlue of FLoriRoots platform of ecosysteem zoals zo u wilt. De markt zal het uiteindelijk bepalen!!

Herman de Boon

Lees hier meer columns van Herman de Boon.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties