€900 miljoen aanvullende acute hulp gevraagd voor sierteelt

Voor geleden schade door de coronacrisis vraagt het crisisteam Tuinbouw op korte termijn €900 miljoen acute noodhulp aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Uiteindelijk is de wens dat de geraamde schade van €2 miljard gecompenseerd gaat worden uit het Noodfonds Sierteelt.

Het crisisteam Tuinbouw is deze week druk bezig geweest met het opstellen van een brief naar landbouwminister Schouten voor een Noodfonds Sierteelt. De minister heeft beloofd hier snel op te reageren. Het crisisteam zet met het noodfonds in op compensatie van alle geleden schade door de coronacrisis voor voornamelijk siertelers. Het fonds is ook bestemd voor groenteteelt voor horeca, maar niet de bulkproducten glasgroenten waarvoor nu prijzen wegvallen.

De brief naar Schouten krijgt een opbouw waarbij is aangeven welke omzetderving en schade ondernemers in de sierteelt verwachten. In eerste instantie gaat het daarbij om het ‘gunstige scenario’ dat de marktontwrichting drie maanden aanhoudt en dat daarna voorzichtig sprake zal zijn van marktherstel. Wageningen Economic Research is gevraagd input te leveren met omzetcijfers en prestaties onder normale omstandigheden.

Kabinetsmaatregelen ontoereikend

Het nu aangeboden pakket aan maatregelen van overheid en banken geeft eerste hulp bij de eerste liquiditeitstekorten en voorziet in een leningenpakket en opschorting van belastingen voor de korte termijn. Dit biedt echter nog geen soelaas voor de middellange en lange termijn. Hier moet ook hard aan worden gewerkt om samen met de overheden zowel nationaal als in EU-verband aan een noodfonds te werken, aldus het crisisteam.

Aanvullende hulp nodig uit de EU

Nederland beoordeelt het steunpakket van de Europese Commissie in het algemeen als positief, maar ook ontoereikend. Eerder deze week kondigde de commissie een steunpakket aan met diverse financiële maatregelen, waaronder versoepeling van de staatssteunmogelijkheden. Hierin ontbreekt het volgens de landbouwministers van de EU-lidstaten aan aandacht voor de landbouw. Landbouwminister Schouten roept samen met haar EU-collega’s de Europese Commissie op om in ieder geval maatregelen klaar te zetten om snel aanvullend te kunnen ingrijpen indien noodzakelijk.

De bewindsvrouw brengt 25 maart in een videoconferentie de zorgelijke situatie in Nederland onder de aandacht. De conferentie komt in plaats van de geplande Europese Landbouw- en Visserijraad. De landbouwministers van de Europese lidstaten spreken over de gevolgen van de coronacrisis voor de Europese boeren en tuinders.

Steun sierteelt prioriteit

Schouten vraagt met name aandacht voor de sierteeltsector die te maken heeft met plotselinge vraaguitval, dalende prijzen, transport- en logistieke problemen en wegvallen van seizoenarbeiders. Met dramatische dalingen in de omzetten als gevolg. Zij heeft dit met eigen ogen kunnen aanschouwen. „Producten staan in de kas en moeten worden geoogst om daarna te worden vernietigd. Dat zijn enorme kostenposten voor die bedrijven’, stelt de minister. Zij denkt aan een noodpakket dat aansluit bij de nood die in die sector speelt.

„Hoewel de sierteeltsector niet een sector is waar op EU-niveau veel voor geregeld is, wil Nederland vanwege de urgente en grote problematiek de Europese Commissie vragen om te voorzien in maatregelen zoals die reeds bestaan voor de groenten- en fruitsector”, is het pleidooi van Schouten. Ze denkt daarbij aan compensatie voor geleden schade zoals steun voor het doordraaien dan wel het uit de markt nemen van sierteeltproducten (vergoedingen voor niet-afgezette producten). De landbouwminister stuurt aan op een regeling vergelijkbaar met de Gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor groenten en fruit, waarbij een vergoeding wordt uitgekeerd als er producten uit de markt worden gehaald en worden doorgedraaid.

PLUS-verhaal in online magazine

Reacties op noodkredieten en een eventueel noodfonds door financiële experts is te lezen in een PLUS-artikel in het online magazine van de Bloemisterij. Daarin ook hun verwachtingen voor welke ondernemers de maatregelen met name soelaas bieden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties