Duurzame inzet verdient beloning, aldus minister Schouten

„Als een afnemer (bijvoorbeeld een supermarkt) bovenwettelijke eisen stelt ten behoeve van duurzaamheid, dan moeten boeren en tuinders door deze afnemer óók gewaardeerd worden voor de extra inzet die daarmee van hen verlangd wordt. Dat betekent dat primair alle partijen in de keten een verantwoordelijkheid hebben en dienen te nemen om bovenwettelijke eisen op een passende wijze te belonen”, aldus landbouwminister Carola Schouten in de beantwoording van Kamervragen over On the way to PlanetProof.

Ze geeft ook aan dat het – zonder deelname aan een certificeringschema – niet eenvoudig zal zijn om aan de consument te tonen dat de productie daadwerkelijk op een duurzamere, bovenwettelijke wijze plaatsvindt. Voor een teler die zonder keurmerk verduurzaamt, is het lastig een meerprijs voor zijn product te vragen als de consument in de winkel niet weet waarop deze meerprijs is gebaseerd. Omgekeerd helpt certificering de consument bij het herkennen van het duurzame product. Daarnaast verschaft een certificeringsschema aan de telers inzicht in waar de aangrijpingspunten zitten om de productie daadwerkelijk te verduurzamen.

Agrarische ondernemerschapsagenda

Omdat een beloning voor de duurzame inspanningen van boeren en tuinder niet van zelf gaat, én vanwege het belang dat de bewindsvrouw eraan hecht, is Schouten bezig met het opstellen van een agrarische ondernemerschapsagenda. Hierin wordt op een samenhangende manier vooruit gekeken naar hoe primaire producenten – in een tijd waarin door allerlei ketenpartijen steeds meer van hen wordt verwacht, terwijl ze als individuele ondernemer soms weinig onderhandelingsmacht hebben – beter in staat gesteld kunnen worden om hun boterham te verdienen.

Deze agenda richt zich onder andere op meer markttransparantie, meer samenwerking, minder marktmisbruik van ketenpartijen, en betere toegang tot financiering. Daarnaast beschouwt de agenda de mogelijkheid van het publiek belonen van ecosysteemdiensten en collectieve goederen, zoals biologische plaagbestrijding, het behoud van biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en waterretentie. Zaken die raken aan keurmerken als On the Way to PlanetProof, en waarvan de samenleving als geheel de vruchten plukt.”

Deze week verschijnt een special over certificeren met onder meer een artikel over het keurmerk PlanetProof. Dat is via deze link nu al online te lezen.

Foto: Shutterstock

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties