Marktpositie WKK verbeterd, risico’s na 2023

De marktpositie van netleverende gasmotor-WKK is in de tweede helft van 2016 sterk verbeterd. Dat meldt adviesbureau Energy Matters in haar halfjaarlijkse WKK-barometer. De verbetering heeft twee oorzaken: technische problemen met kerncentrales in Frankrijk en België, en het feit dat de overcapaciteit op de Nederlandse elektriciteitsmarkt langzaam afneemt.

Op middellange termijn (drie tot vier jaar) verbetert de situatie door meer export door het uit bedrijf nemen van bruinkool- en kerncentrales in Duitsland, een grotere behoefte aan flexibel vermogen in Nederland en mogelijk een iets hogere CO2-prijs. Op langere termijn, vanaf 2020, zullen draaiuren van WKK onder druk komen te staan door een toenemend aandeel wind en zon. Wel blijven er kansen voor flexibel vermogen. Onzekerheden op lange termijn zijn met name de mate waarin elektriciteitsopslag doorbreekt en de situatie met Franse en Belgische kerncentrales. Het inzetten van WKK voor eigen belichting is zeer rendabel.

De complete analyse is te vinden op de website van Kas als Energiebron.

Op vrijdag 17 maart 2017 organiseert Energy Matters haar jaarlijkse Glastuinbouwdag in De Meern, over slimme energie-innovaties in de glastuinbouw. Aanmelden kan via de website van Energy Matters.

De barometer is tot stand gekomen als onderdeel van Kas als Energiebron in opdracht van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.