Aangescherpte regels waterzuivering kosten kweker extra geld

Om te voldoen aan de zuiveringsplicht en de verdere driftreductie moeten kwekers extra kosten maken.

Voor de glastuinbouw worden de totale zuiveringskosten geschat op ongeveer €30 miljoen euro, zo staat in het Staatsblad van vrijdag.

Dit zullen de jaarlijkse kosten worden per bedrijf:

  • tot 1,5 ha: vaste kosten €4.900, variabele kosten €200-800
  • 1,5 tot 5 ha: vaste kosten €6.000-7.000, variabele kosten €1.400-1.500
  • meer dan 5 ha: vaste kosten €6.200-8.800, variabele kosten €1.400-3.400

Informatieve handreiking in aantocht

De kosten voor bedrijven met (een relatief klein oppervlakte) ondersteunend glas (dus boomkwekerijen) zullen relatief hoger zijn. Volgens de overheid kan lozing op oppervlaktewater of riool echter vaak worden vermeden. Over de praktische uitvoerbaarheid leven echter vragen bij kwekers. Hierover zal de overheid met de sector nog een informatieve handreiking opstellen.

Extra kosten open teelten

Voor open teelten worden de totale nalevingskosten van de aangescherpte regels geschat op ongeveer €500.000. Voor een bedrijf met volgens de overheid ’boomteelt laag’ zullen die kosten €100-200 per jaar zijn. Een bedrijf met ’boomteelt hoog’ (bijvoorbeeld laanbomen) zal jaarlijks €200 extra kwijt zijn.

Verwachte en benodigde emissiereductie

Door de aangescherpte regels verwacht de overheid in de boomkwekerij een emissiereductie van 50%. Per 2018 is een reductie van 67% nodig; per 2023 een reductie van 98%.

Ook in andere sectoren wordt een reductie van rond de 50% verwacht. De verwachte reductie in de glastuinbouw is 95%.

Bij deze reductiepercentages laat de overheid buiten beschouwing dat een aantal kwekers al (combinaties van) technieken gebruikt die drift meer dan 50% reduceren.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties