Vakblad voor de Bloemisterij Het vak Regels rond neonics nekken uiteindelijk Admire in de EU

Regels rond neonics nekken uiteindelijk Admire in de EU

0

Bayer Crop Science vraagt geen herregistratie van de neonicotinoïde imidacloprid aan als gewasbeschermingsmiddel in de EU. Hoewel Bayer er volledig van overtuigd is dat imidacloprid een waardevol hulpmiddel is voor boeren en telers en dat imidacloprid veilig is te gebruiken, zonder onaanvaardbare risico’s voor honingbijen of andere bestuivers, respecteert het bedrijf het Europese wetgevingsproces en de daaruit voortgevloeide beslissingen.

De EU-lidstaten hebben in april 2018 het gebruik van imidacloprid in gewasbeschermingsmiddelen in de EU beperkt tot alleen nog maar het gebruik in permanente kassen. Als gevolg van deze beperking kunnen vanaf 2019 nog maar heel weinig toepassingen van imidacloprid behouden blijven voor de toekomst.

Bovendien geldt in Nederland dat uit imidacloprid voor 99,5% uit afvalwaterstromen moet zijn gezuiverd. Filterspoelwater, drainwater bij substraatteelten en drainagewater bij grondgebonden teelten mogen dus niet ongezuiverd worden geloosd op het oppervlaktewater en ook niet op het riool.

In bedekte bloemisterijgewassen wordt Admire ingezet tegen kaswittevlieg, luizen en gladiolentrips. Vooralsnog blijft de reguliere toelating van Admire tot augustus 2023 toegelaten. Tegen die tijd neemt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden een beslissing over de uitverkoop- en opgebruiktermijn van Admire.

Peter van Leth
Peter van Leth is vakredacteur politiek en economie bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Verdere aandachtsgebieden zijn personeelsbeleid, gewasbescherming, veredeling, groene, perk- en kuipplanten.

Reageer op dit artikel

avatar