Sancties bij niet certificeren niet de wens RFH-leden

Leden van de Facebookgroep ’Kwekers tegen VERPLICHT certificering’ hadden de hoop dat de koers van Royal FloraHolland (RFH) rond verplichte milieuregistratie en -certificatie gezien de weerstand anders zou uitpakken dan het besluit dat de directie op 23 oktober bekend heeft gemaakt. Vooral sanctionering en in het ergste geval uitsluiting van de marktplaats, stuit hen tegen de borst.

Wat veel tegenstanders met name irriteert is dat RFH toch overgaat op sanctioneren nadat een meerderheid van de leden in een eerder stadium van het besluitvormingsproces aangegeven heeft geen voorstander te zijn van sancties indien geen certificering is behaald. Of deze pas op een later stadium laten ingaan. De meest genoemde sanctie is dan achteraan veilen of in een aparte veilgroep veilen waar transparant wordt aangegeven dat het om niet-gecertificeerde bloemen en planten gaat. Hogere provisie/boete stond op plaats 5 van meest genoemde consequenties voor het niet gecertificeerd zijn.

Directiebesluit handhaving en sancties

In het tweede kwartaal van 2021 wordt gestart met handhaven. Als bij een controle een overtreding wordt geconstateerd behoudt RFH (zonder waarschuwing) zich het recht voor een heffing op te leggen in april, en indien van toepassing, wederom in mei en juni van €300 euro per keer. Deze heffing kan in totaal oplopen tot €900 en het doel is aanvoerders op tijd te bewegen naar MC in 2022.

Eerst kwartaal 2022: RFH begint met handhaven op MC. RFH zal bij constatering van het niet naleven van de afspraak eerst formeel, individueel, schriftelijk waarschuwen en behoudt zich het recht voor daarna (met inachtneming van een redelijke verbetertermijn) een heffing op te leggen.

Tweede kwartaal 2022: Als bij een controle wederom wordt vastgesteld dat geen milieucertificaat is behaald (of er nog niet “aantoonbaar een initiële audit is ingepland) behoudt RFH zich het recht voor een heffing op leggen in april, en indien van toepassing, wederom in mei en juni van €700.

RFH zal vervolgens in de maand oktober 2022 opnieuw peilen of nog steeds aan de milieucertificeringseis wordt voldaan. Als een aanvoerder dan niet aan de certificeringsverplichting voldoet, zal bij deze aanvoerder visueel een signalering op Floriday en de aangesloten kanalen te zien zijn. Daarnaast volgt ook een heffing van €700.

Indien per 1 januari 2023 nog steeds niet aan de MC verplichting is voldaan volgt wederom een heffing van €700. Indien van toepassing kan RFH – vanaf 1 april 2023 – na drie keer peilen en nog steeds geen milieucertificaat, de desbetreffende aanvoerder (tijdelijk) uitsluiten van de marktplaats (en bijbehorende diensten. Tijdelijke uitsluiting ontslaat deze aanvoerder niet van de plicht de BVO-naheffing te voldoen.

Lees meer reacties op het besluit van de RFH-directie volgende week in het omslagverhaal dat 6 november verschijnt.

 

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties