Schouten somt op, geen woord meer over extra EU-steun

In een lange brief heeft landbouwminister Schouten de Tweede Kamer op 7 mei geïnformeerd over de stand van zaken in de land- en tuinbouw en visserij door de coronacrisis. Weinig nieuws onder de zon, behalve de aankondiging van een onderzoek naar het vlees op de botten dat boeren en tuinders nog hebben om de wenselijke verduurzaming van de sector na de coronacrisis op te kunnen pakken.

In de brief kondigt ze al wel aan dat vanaf 7 mei tuinders en boeren een aanvraag kunnen indienen voor het Noodfonds Land- en Tuinbouw. Details staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling ligt nog via een spoedprocedure voor goedkeuring bij de Europese Commissie. Zodra de Europese Commissie akkoord is, informeert Schouten de Kamer hierover. Aanvragen worden na goedkeuring van de regeling door de Europese Commissie en publicatie in de Staatscourant afgehandeld.

Duurzamere land- en tuinbouw

Om de ingezette transitie naar een meer duurzame land- en tuinbouwsector voort te kunnen zetten, is het belangrijk dat bedrijven kunnen investeren. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel reserves bedrijven in de sectoren hebben om de nadelige gevolgen van corona te overbruggen, ook omdat het onzeker is hoe lang deze crisis nog voortduurt. Het is op dit moment uiteraard ook nog onduidelijk wat de lange termijn gevolgen van de crisis zijn voor private investeringen in de verduurzaming van de sector. Daarom gaat het landbouwministerie daar onderzoek naar doen, mede in het kader van de aanpak duurzame agrofinanciering.

Geen woord over extra steun uit de EU

Schouten is blij met de maatregelen van de Europese Commissie om de land- en tuinbouw te ondersteunen. Dat neemt niet weg dat ze ook vindt dat het pakket aan maatregelen op EU-niveau nog niet compleet is. Echter, geen woord over onvoldoende steun voor de sierteeltsector. Geen herhaling van haar eerdere wens om de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) ook open te stellen voor de sierteeltsector, zodat compensatie voor geleden schade voor het doordraaien dan wel het uit de markt nemen van sierteeltproducten mogelijk is.

Vanaf 5 mei staat de EU de sierteeltsector enkel marktregulatie toe voor zes maanden. Indien wenselijk is deze periode op te rekken naar een jaar. Schouten vraagt zich af in hoeverre van deze mogelijkheid in Nederland gebruikt zal worden. Voor bepaalde sierteeltproducten denkt ze dat gezamenlijke productieplanning wenselijk kan zijn.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties