Waterzuiveringsplicht leidt tot extra veel MIA/Vamil-aanvragen

De waterzuiveringsplicht die sinds 1 januari 2018 voor de glastuinbouw geldt, heeft ertoe geleid dat tuinders vorig jaar, in vergelijking met 2016, veel meer aanvragen hebben ingediend voor Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil) in verband met de aanschaf van een waterzuiveringsinstallatie. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 MIA/Vamil dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) onlangs heeft gepubliceerd.

In de tuinbouw wordt nog altijd vooral voor de bouw van Groen Label Kassen een beroep gedaan op de MIA- en Vamil-regeling. Vorig jaar volgden (biologische) waterzuiveringsinstallaties echter op een opvallende tweede plek. Dat heeft alles te maken met het feit dat deze apparatuur slechts tijdelijk op de Milieulijst stond. Met ingang van 2018 is er geen MIA/Vamil meer mogelijk voor apparatuur voor het verwijderen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drain(age)water uit de bedekte teelt.

In 2017 dienden tuinders in totaal voor €476 miljoen aan aanvragen in voor MIA/Vamil. Dat is een factor 1,6 meer dan in 2016 toen het nog om €288 miljoen ging. Net als in voorgaande jaren maakte de agrarische sector veel gebruik van deze fiscale regelingen waarmee de overheid investeringen in milieuvriendelijke technieken wil ondersteunen. De land- en tuinbouw claimde in 2017 ongeveer 35% van het beschikbare MIA- en Vamil-budget (2016: 28%). Daarbij gaat het vooral om duurzame kassen en stallen.

Andere milieu-investeringstechnieken waarvoor in 2017 MIA/Vamil werd aangevraagd waren onder meer:
• kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur
• installatie voor optimalisatie van de recirculatie van drain(age)water
• luisdicht insectengaas
• ondergrondse waterberging
• kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem
• apparatuur voor vermindering van hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater
• kas voor biologische teelt
• systeem voor gecontroleerde lozing
• afvoersysteem voor vocht uit de kas tijdens lichtscherming in de nanacht
• apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in kassen

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties