Windmolens en zonnepanelen mogelijk op Rijksvastgoed

Het kabinet wil Rijksvastgoed gaan inzetten voor de productie van hernieuwbare energie. Rijksvastgoedbeheerders zullen circa 80 locaties in kaart brengen waar energieopwekking via zonnepanelen en windmolens realistisch en kansrijk kan zijn, en een bijdrage kan leveren aan de doelen voor duurzame energieopwekking uit het Klimaatakkoord.

 

Middels het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorzieningen is vastgesteld dat de ruimte in Nederland voor wind- en zonne-energie schaars is. Deze bevinding vormt voor het kabinet de aanleiding om het programma ’Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed’ uit te werken.

Geen marktfalen in grondmarkt gesignaleerd

In de genoemde IBO is namelijk tevens gekeken naar de hoogte en de spreiding van de grondvergoedingen voor windturbines en zonneparken op land. En er is scherper in kaart gebracht hoe de grondmarkt voor hernieuwbare energie werkt en welk effect de SDE+-regeling op deze markt heeft. Het onderzoek concludeert onder meer dat er in de grondmarkt voor hernieuwbare energie geen sprake is van vergaand marktfalen en dat er geen noodzaak bestaat voor systeemwijziging.

Circa 80 locaties

Het kabinet wil het programma ’Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed’ snel uitwerken. Als onderdeel van het programma zullen Rijksvastgoedbeheerders circa 80 locaties in kaart brengen waar hernieuwbare energieopwekking realistisch en kansrijk wordt geacht. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Zonneladder. Deze locaties worden binnen de kaders van de Regionale Energiestrategieën (RES) aangedragen bij gemeenten en/of provincies. Als gezamenlijk met de partijen binnen de RES wordt gekozen om deze locaties te ontwikkelen, worden deze met gebruikmaking van een tendersystematiek opengesteld voor geïnteresseerde marktpartijen.

De komende periode wordt de opdracht en financiering van het programma nader uitgewerkt.

Pilot gestart begin 2019

Begin 2019 begonnen Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland al een pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’. Doel van dit programma is om te leren hoe Rijksgronden openbaar kunnen worden getenderd voor de opwekking van duurzame energie zoals ook gevraagd door de Tweede Kamer. Onderdeel van die pilot was om samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam in de Slufter zonnepanelen te combineren met de oorspronkelijke functie van een baggerdepot (zie foto)

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties