Hortipoint WUR LightLab als eerste geaccrediteerd voor lichtmetingen

WUR LightLab als eerste geaccrediteerd voor lichtmetingen

0

Het LightLab van Wageningen University & Research is als eerste laboratorium geaccrediteerd om metingen volgens NEN2675 te mogen uitvoeren. Het lab beschikt over unieke meetapparatuur om de eigenschappen van kasdekmaterialen en schermen te meten, zoals lichtdoorlatendheid, diffusiteit en spectrum. De opdrachtgevers van WUR LightLab zijn zeer divers: fabrikanten en leveranciers van glas, folie, kunststof platen en schermdoeken, kassenbouwers, tuinders, wetenschappelijke instituten.

Zonnestraling en spectrum
De straling van de zon heeft een zeer breed spectrum. Het loopt van UV via zichtbaar licht naar nabij-infrarood. Het zichtbare licht valt vrijwel samen met PAR-licht, dat planten gebruiken voor hun fotosynthese. UV is belangrijk voor de morfologie van planten en secundaire inhoudsstoffen. Nabij-infrarode straling zorgt voor opwarming van kas en gewas. WUR LightLab is in staat de lichtdoorlatendheid van al deze golflengtegebieden te meten. Dat is ook noodzakelijk omdat planten verschillend reageren op de verschillende golflengtes. Daarnaast is de hoeveelheid zonnestraling belangrijk voor de energiehuishouding van de kas.

Hemisferische transmissie
De hoeveelheid PAR licht in een kas is direct gerelateerd aan de fotosynthese, groei en ontwikkeling van een gewas. In het verleden was het gebruikelijk de transmissie van kasdek- en schermmaterialen te meten aan de hoeveelheid licht die loodrecht door het materiaal valt: de loodrechte transmissie. Licht valt echter altijd onder verschillende invalshoeken op het kasdek of scherm. Daarom meet WUR LightLab volgens NEN2675 de transmissie onder alle invalshoeken van het licht en berekent hieruit de hemisferische transmissie.

Lichtverstrooiing
Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat diffuus licht bij veel tuinbouwgewassen leidt tot hogere productie en betere kwaliteit. WUR LightLab kan eenduidig meten hoe het invallende licht wordt verstrooid en onder welke hoeken.

Condensatie-eigenschappen kasdekmaterialen
Het is gebruikelijk om de optische eigenschappen van materialen in droge toestand te bepalen. Maar is een tuinbouwkas is het vrijwel nooit droog. Voor de lichtdoorlatendheid maakt het uit op welke manier het vocht tegen het materiaal condenseert, dat kan bijvoorbeeld in de vorm van druppels (hydrofoob) of in de vorm van een waterfilm (hydrofiel). De Transvision Wet apparatuur meet daarom de hemisferische reflectie van het kasdekmateriaal met condens gedurende meerdere uren achter elkaar. De ruit staat daarbij schuin zoals bij een kasdek gebruikelijk is.

Energiebesparing van schermdoeken
De energiebesparing van een schermdoek wordt bepaald door de materiaaleigenschappen zelf en door het gebruik van de tuinder. De belangrijkste materiaaleigenschappen zijn de doorlatendheid van warmtestraling en de emissiviteit. WUR LightLab heeft hiervoor diverse apparatuur beschikbaar. Daarnaast is de luchtdoorlatendheid belangrijk, WUR LightLab kan deze ook bij zeer lage luchtsnelheden (zoals deze vaak voorkomen in een kas) meten. Ten slotte is de vochtdoorlatendheid relevant. Hiervoor wordt op dit moment samen met diverse bedrijven een nieuw meetapparaat ontwikkeld.

Reageer op dit artikel

avatar