Landelijk protocol Aziatische duizendknoop online

Het ’landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’ staat online. Dit protocol biedt handvatten voor het beheersen van Aziatische duizendknopen.

Een uniforme, landelijke aanpak van de invasieve exoot ontbrak tot nu toe. Met het protocol willen de opstellers, Stichting Probos en kennis- en adviesbureaus Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx Milieu Expertise, deze leemte opvullen. Vorig jaar herfst kondigden zij dan ook aan om breedgedragen richtlijnen te willen opstellen.

De opstellers hebben samengewerkt met een brede gebruikersgroep. Hierbij is gebruikgemaakt van (inter)nationale literatuur en bestaande handreikingen en protocollen. Verder hebben er twee workshops plaatsgevonden waar met 58 deelnemers praktijkervaringen zijn uitgewisseld.

Verschillende locaties
Hieruit zijn dertien losse infobladen ontwikkeld waarop een breed gebruikerspanel en een aanvullende leesgroep input heeft geleverd. De infobladen van het protocol zijn ingedeeld in: (1) algemene informatie, (2) handreikingen voor veel voorkomende werkzaamheden en (3) handreikingen voor verschillende locatietypen. Het protocol is online beschikbaar.

Daarnaast worden besteksbepalingen opgesteld voor de onderdelen maaien en grondwerk (nog niet beschikbaar) die vrij gebruikt kunnen worden voor aanbestedingen en contracten. Deze bepalingen worden in overleg met CROW ontwikkeld en zullen in het najaar van 2019 beschikbaar komen.

Bij politiek aankaarten
Woensdagmiddag 27 november 2019 wordt het protocol gepresenteerd in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Verder inventariseert Stichting Probos wie het protocol gaat toepassen in zijn werk. Dit kan gemeld worden bij Jelle Faber van Aequator Groen & Ruimte (jfaber@aequator.nl) of Joyce Penninkhof van  Stichting Probos (joyce.penninkhof@probos.nl). Deze gegevens willen de opstellers gebruiken om het protocol politiek aan te kaarten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties