Landelijk protocol duizendknoop officieel gepresenteerd

Het landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen is woensdag 27 november officieel gepresenteerd in Den Bosch. Een belangrijk onderdeel van het protocol zijn voorschriften hoe de verdere verspreiding van de invasieve exoot kan worden voorkomen.

Protocol Aziatische duizendknoop
Jelle Faber van Aequator Groen & Ruimte (links) presenteerde het protocol, rechts wethouder Mike van Geld van Den Bosch, een van de gemeentes die de totstandkoming van het protocol heeft gefinancierd.

„Want’’, zo zegt Joyce Penninkhof van Probos, een van de opstellers van het protocol, „er zijn gelukkig ook nog heel veel plekken waar de Japanse duizendknoop níet voorkomt.’’ Uit de eerdere praktijkproef bleek dat er vooralsnog geen silver bullet bestaat om de duizendknoop eronder te krijgen. Daarom kan er veel gewonnen worden, door te voorkomen dat de invasieve exoot zich verder verspreid. Helemaal als dit door alle terreinbeheerders op dezelfde manier wordt gedaan.

Maaien, grondverzet en groenafval
Maaiwerkzaamheden, grondwerk en groenafval zijn de drie grootste veroorzakers van de verdere aanwas van Japanse duizendknoop. Drie hoofdstukken in het protocol zijn dan ook gewijd aan handreikingen hoe je de verspreiding van de invasieve exoot kunt voorkomen bij deze werkzaamheden.

Daarnaast beschrijft het protocol voor diverse locaties hoe je de duizendknoop kunt aanpakken of beheersbaar maken. Die locaties zijn: wegbermen, oevers, keringen en dijken, langs het spoor, natuurgebieden, openbaar groen, verhardingen en kunstwerken en constructies.

Protocol downloaden
Het protocol is sinds eind oktober voor iedereen vrij toegankelijk en te downloaden via www.bestrijdingduizendknoop.nl. Binnenkort zullen op deze website ook besteksbepalingen verschijnen. Die worden momenteel samen met het CROW opgesteld.

De drie opstellers van het protocol Stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx milieuexpertise hopen dat zo veel mogelijk terreinbeheerders het protocol gaan gebruiken. Inmiddels hebben zich al 21 partijen aangemeld. Als u ook besluit om het te gaan gebruiken, dan kunt u dit melden bij Jelle Faber van Aequator Groen & Ruimte (jfaber@aequator.nl) of Joyce Penninkhof van Stichting Probos (joyce.penninkhof@probos.nl). Deze gegevens willen de opstellers gebruiken om het protocol politiek aan te kaarten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties