Natuurinclusief bouwen moet ‘nieuwe normaal’ worden

Het kabinet wil zich inspannen om natuurinclusief bouwen tot ‘het nieuwe normaal’ te maken. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) schrijft dit mede namens haar collega’s Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij rekening wordt gehouden met biodiversiteit en lokale natuurwaarden. Dat kan door bijvoorbeeld nestgelegenheid voor vleermuizen en vogels in te metselen en groene daken en gevels te realiseren.

Landschap versterken

Namens een groep bouwondernemers, wetenschappers en natuurorganisaties heeft NL Greenlabel hier in november 2019 voor gepleit in een brief aan de ministers van LNV en Infrastructuur. Via de vaste Kamercommissies kwam de brief ook terecht bij de minister van Binnenlandse zaken.

„Door een andere manier van bouwen en een gebiedsgerichte aanpak kun je het landschap versterken, biodiversiteit bevorderen, water bergen, energie opwekken en stikstof binden”, aldus de briefschrijvers.

Richtlijnen

In de brief vraagt NL Greenlabel om heldere richtlijnen van het Rijk over natuurinclusief bouwen. Het toenmalige kabinet heeft het natuurbeleid in 2014 overgedragen aan de provincies, waardoor er geen centraal beleid meer is. De brief vraagt om een onderzoek naar het Bouwbesluit.

Minister Schouten onderschrijft de ambities op het gebied van natuurinclusief bouwen en renoveren van harte. Samen met de minister van Binnenlandse zaken wil zij soortenbescherming verankeren ‘als robuust onderdeel in de wijkgerichte aanpak van het aardgasvrij maken van de bestaande gebouwenvoorraad’.

Normstelling

„De voorstellen die de briefschrijvers doen op het gebied van normstelling en regelgeving ten aanzien van natuurinclusief bouwen, vind ik interessant”, aldus de minister. Zij wil samen met provincies en gemeenten eerst onderzoeken wat de knelpunten zijn om te beoordelen of het natuurinclusief bouwen in wettelijke regelingen moet worden vastgelegd.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties