Steeds complexere vragen over aanbestedingen

  Het AdviesCentrum Aanbestedingen Grond-, Weg- en Waterbouw (ACA GWW) krijgt steeds complexere vragen van bedrijven over aanbestedingen. 90% van de vragen moest dit vorig jaar door een jurist worden beoordeeld.

  Het ACA GWW kreeg over 2016 in totaal 95 vragen, hetzelfde aantal als in 2015. De complexiteit van de vragen neemt steeds meer toe.

  Zo zijn er veel vragen over ondeugdelijke motiveringen, over het clusteren van werkzaamheden en het verschuiven van risico’s. Verder zijn er vragen over te hoge referentie-eisen en hete ontduiken van aanbestedingsregels in het voordeel van grote bedrijven.

  Discussie

  ACA-voorzitter Gert Peek: „Door een specifieke motivering wordt geprobeerd om de discussie op voorhand al in het eigen voordeel te beslechten, of de drang om vragen te stellen op voorhand te temperen. Een goed voorbeeld is het verschuiven van risico’s naar de aannemer met een motivering waarom dat gebeurt.”

  Peek constateert verder dat er meer onvrede begint te ontstaan bij inschrijvers ten aanzien van de uitslagen, en dat inschrijvers weer wat mondiger durven te zijn.