Gemeente Westland geeft € 225.000 aan vijf innovaties

De gemeente Westland biedt in de eerste ronde van de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland in totaal €225.000 aan vijf tuinbouwprojecten. Eenzelfde bedrag is beschikbaar voor de tweede aanvraagronde, die aanstaande oktober is.

Via de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland wil de kassengemeente kennis- en innovatie helpen ontwikkelen. Daarbij is de focus op het Greenportcluster. Projecten moeten aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid stimuleren. De gemeente stelt per ronde € 225.000 beschikbaar; in de gemeentebegroting 2019 is een incidenteel budget van € 450.000 vrijgemaakt. Het is een co-financiering; de aanvragers moeten minstens 50% van de totale projectkosten zelf ophoesten. Dat kan  zowel in cash als in kind (op geld waardeerbare zaken, uren, natura). De omvang en aard van die co-financiering dient bij de aanvraag opgegeven te worden. De minimale subsidie is € 25.000, de maximale €60.000.

De tweede aanvraagronde is van 1 oktober t/m 31 oktober 2019

Toetsen in de markt

De subsidieregeling biedt samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt, waar mogelijk op te schalen en uit te voeren. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet of lastig van de grond zouden komen.

Beoordelingscommissie

Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente Westland over de ingediende aanvragen. De commissie beoordeelt de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de ingediende voorstellen en gaat na of de projecten voldoen aan de doelstellingen van de subsidieregeling op basis van voorafgaand vastgestelde criteria. De beoordelingscommissie bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoeks- en kenniswereld, het bedrijfsleven, de overheid en uit de financiële wereld. Het college neemt op basis van het advies van de commissie een besluit tot het al dan niet verlenen van subsidies.

Vijf innovatieve plannen

In de eerste ronde subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland zijn vijf ondernemers zijn in aanmerking gekomen voor financiering van hun innovatieve plan. Op basis van het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de gemeente Westland besloten subsidie te verlenen aan de volgende vijf plannen:

Innovatief knolgewassen telen zonder daglicht

  • Samenwerkingsverband Ton Vreugdenhil en Vyverberg Advies krijgt €68.000 om een technische recept ontwikkelen om zonder daglicht, beheersbaar en continu, bijzondere knolgewassen in pot te telen. Meer info over die gewassen volgt later.

Testprogramma ‘Waterinnovator’

  • Brinkman Agro BV ontvangt € 50.000 subsidie voor ‘Waterinnovator’, een programma om met telers en producenten nieuwe watertech-oplossingen in de praktijk te testen. Het gaat hierbij om nieuwe technologieën op het gebied van waterkwaliteit en duurzaam waterbeheer.

Wieren telen in zeewater

  • Koppert Cress en Hollands Tuinbouwadvies faciliteren de Startup Onderwaterboeren uit Wageningen met “Telen van wieren in zeewater” voor de toegekende subsidie van €57.000. Met dit project wordt sortiment en teeltsysteem voor onderwatergroenten ontwikkeld.

Start up challenge en matchmaking platform

  • Samenwerkingsverband Horti Heroes, Best Fresh Group, Beekenkamp, Royal Brinkman, KUBO, JUVA en Priva ontvangen €25.000 subsidie voor de pilot ‘Startup Challenge en Matchmaking’.  Deze pilot is bedoeld om een lanceerplatform aan te jagen waar innovatieve bedrijven oplossingen bedenken voor uitdagingen bij gevestigde bedrijven.

Trainingstraject MoniMenTal

  • Samenwerkingsverband Hortitech, InHolland, Kwekerij Wieringermeer, Axia, GreenMango IT services, Microsoft, Lentiz: ‘MoniMenTal’ krijgen €50.000 euro subsidie. Het MoniMenTal programma  koppelt bewezen kwekers (Mentors) aan jonge, net afgestudeerde kwekers in-spe (Monitors) en lokale tuinbouwtalenten ofwel managers in de dop (Talent). Na een trainingstraject, worden de Monitor en Talent naar het gebied uitgezonden, waar zij de kwekerij gaan managen.
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties