Nefyto: ’IPM zonder middelenlijsten is sleutel naar duurzame tuinbouw’

In het nieuwe certificatieschema PlanetProof voor plantaardige producten, dat 1 maart van kracht wordt, zijn diverse lijsten met actieve stoffen opgenomen. Deze middelenlijsten zeggen volgens Nefyto niets over de risico’s in de dagelijkse praktijk.

Voor een productieve en duurzame land- en tuinbouw is geïntegreerde gewasbescherming een belangrijke voorwaarde, redeneert Nefyto. Het is positief dat PlanetProof in haar nieuwe schema uitgaat van een geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen (IPM). Nefyto is daarbij van mening dat binnen IPM geen bovenwettelijke eisen ten aanzien van de keuze van middelen en de actieve-stofnorm passen. Boeren en tuinders moeten IPM zodanig kunnen invullen dat de integrale risico’s ten aanzien van volksgezondheid (residu), arbeidsveiligheid, milieu én resistentie-ontwikkeling zo laag mogelijk zijn, binnen de geldende economische voorwaarden.

Niet optimaal

Lijsten met verboden middelen en actieve-stofnormen leiden er toe dat de middelenkeuze suboptimaal zal zijn, er een onnodige belasting ontstaat voor de consument, toepassers en werkenden in de land- en tuinbouw en voor het milieu en de resistenties toenemen. Het stellen van aanvullende residu-eisen door supermarktketens heeft dit duidelijk gemaakt, alsook de studie van AH en N&M naar de gevolgen van het verbieden van gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee schiet SMK voor een deel zijn doel voorbij. Daarnaast staan middelenlijsten de door SMK gewenste internationalisering in de weg.

Veilig voor mens en milieu

In het geval bij het samenstellen van de PlanetProof-lijsten voor actieve stoffen is gebruik gemaakt van de CLM-risicolijst uit 2016. Deze classificatie en de systematiek keurt Nefyto af die aan de risicolijst ten grondslag ligt. De CLM-risicolijst zegt niets over risico’s bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de dagelijkse praktijk. Alle middelen op de risicolijst zijn bij gebruik volgens het etiket veilig voor mens en milieu. De classificatie van stoffen in de risicolijst is gebaseerd op een mix van internationale en nationale, oude, nieuwe en tijdelijke gegevens. De vele bronnen geven de indruk van een zorgvuldig samengestelde lijst. Nadere bestudering leert dat dat niet zo is.

PlanetProof Event

Donderdag 1 maart organiseert SMK, organisatie achter PlanetProof, een PlanetProof Event waar het nieuwe schema zal worden toegelicht. Deze toelichting is aanstaande vrijdag 2 maart ook terug te lezen in de coverstory van de Bloemisterij inclusief bevindingen van gecertificeerde telers op het nieuwe schema. Op donderdagmiddag 1 maart verschijnen op de website van de Bloemisterij de nieuwsitems:

  • PlanetProof versus MPS en FSI;
  • Quickscan van het nieuwe schema in vergelijking met het oude door CLM.
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties