Vakblad voor de Bloemisterij Het vak Tweede Kamer: Meer streekproducten in winkelschap

Tweede Kamer: Meer streekproducten in winkelschap

0

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de de regering zich sterk maakt voor een brede introductie van regioproducten in het winkelschap. Verder wordt het kabinet opgeroepen om te komen tot een Platform Multifunctionele Landbouw.

In Nederland houdt 25% van de boeren zich bezig met een vorm van multifunctionele landbouw en dat aandeel groeit, stelt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. In 2015 is de denktank Landbouw in Verbinding is gestart, maar deze onvoldoende van de grond is gekomen. Er is nog veel onduidelijk wat betreft regelgeving en cao’s. Ook zijn gemeentes onvoldoende bekend met de mogelijkheden voor multifunctionele landbouw. Zij vraagt daarom aan de regering om, in overleg met de agrarische sector, te komen tot een Platform Multifunctionele Landbouw en knellende wet- en regelgeving te inventariseren en weg te nemen. Ook vraagt ze de regering in overleg te gaan met gemeenten over een passend en meer geharmoniseerd ruimtelijk ordeningsbeleid.

Jaco Geurts van het CDA en Carla Dik-Faber van de ChristenUnie vragen de regering in een motie om in gesprek te gaan met de supermarkten en de agrarische sector om afspraken te maken over een brede introductie van regioproducten in het winkelschap. Ze willen daarnaast graag dat de regering onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor het ondersteunen van ketens van regioproducten en welke bijdrage gemeenten, supermarkten en andere partijen daaraan kunnen leveren.

Reageer op dit artikel

avatar