Wiebes zoekt naar opties voor subsidiëring CO2-afvang en -opslag

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zoekt naar mogelijkheden om de afvang en opslag van CO2 te subsidiëren. Via de huidige SDE+ regeling is dat niet mogelijk. De bewindsman bekijkt daarom of er een nieuwe regeling kan komen waaruit duurzame energieproductie én CO2-opslag kan worden gesubsidieerd of dat een tweede regeling naast de huidige SDE+ een optie is. Dat zei hij op 30 november in een debat met de Tweede Kamer, zo meldt energiewebsite Energeia.

Een brede coalitie van 26 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen tekende op 26 oktober 2016 tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam een overeenkomst om samen binnen vijftien jaar een CO2 Smart Grid te ontwikkelen voor hergebruik van CO2 in de glastuinbouw.

Grootschalige carbon capture and storage (CCS) – bijvoorbeeld met CO2 van olieraffinaderijen en chemiebedrijven, zoals Havenbedrijf Rotterdam graag wil – zou voor de glastuinbouw op termijn een uitkomst kunnen zijn. Door de verwachte toename van het gebruik van geothermie en restwarmte zal de vraag naar zuivere CO2 vanuit de glastuinbouw snel groeien.

Ook het vorig jaar gelanceerde plan voor een CO2 Smart Grid, waarbij CO2 uit de Rotterdamse haven en van Tata Steel in IJmuiden onderzees wordt opgeslagen om later te kunnen worden gebruikt in onder meer de glastuinbouw, kan baat hebben bij een subsidieregeling. Datzelfde geldt voor het programma Circulaire Westas, waarbij wordt ingezet op CO2-levering vanuit de Amsterdamse haven aan Greenport Aalsmeer.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties