Home Zoek

droogte - zoekresultaten

Wanneer u niet blij bent met de resultaten, kunt u een nieuwe zoekopdracht geven

‘Hitte, extreme neerslag en droogte grote uitdaging voor de stad’

0
Door de opwarming van de aarde wordt het in steden nog warmer. Daarnaast vormen extreme neerslag en droogte een steeds grotere uitdaging voor de...

Droogte in Brabant nog altijd groot probleem

1
Ondanks dat dit jaar de zomer natter is dan de vorig jaar, blijft in Noord-Brabant de droogte een groot probleem. Om deze reden is...
Kennisnetwerk OBN

Kennisnetwerk OBN toont effecten van droogte met brochure

0
De afgelopen drie droge jaren maken het noodzakelijk om ingrijpende maatregelen te nemen op de schaal van stroomgebieden. Alleen dan lukt het om hoogvenen...

KNMI breidt monitoring droogte uit met extra index

0
Het KNMI gaat zijn monitoring van droogte verder uitbreiden met een nieuwe methode. Het KNMI gaf vorig jaar al aan hiermee bezig te zijn,...
Droogte groen erfgoed

Hoe zwaar heeft historisch groen te lijden onder droogte?

0
Hoe erg het historische groen te lijden heeft onder de droogte van de afgelopen jaren, wordt momenteel in kaart gebracht door een digitale groenblauwe...

Brabantse waterschappen pleiten voor instellen commissie Droogte

0
Brabantse waterschappen pleiten voor het instellen van een onafhankelijke adviescommissie Droogte in opdracht van Gedeputeerde Staten. Deze commissie moet innovatieve oplossingsrichtingen en concrete aanbevelingen...

’Teler moet leren omgaan met droogte’

0
De hittegolf is voorbij en het regent weer regelmatig. Dat zal niet voorkomen dat 2020  zeer waarschijnlijk een notering in de groep ‘5% droogste...

Neerslagtekort zegt lang niet alles over droogte

0
Deze zomer gaat het veel over neerslagtekort. Wat betekent dat precies? Het klinkt eenvoudig, maar er bestaan veel misverstanden over neerslagtekort. Het zegt lang...
beregeningsverbod

Waterschap Hunze en Aa’s plaatst noodpompen wegens droogte

0
Waterschap Hunze en Aa's plaatst dinsdag noodpompen bij de gemalen Veendam en Vennix (nabij Musselkanaal). Hiermee kan het waterschap meer water de gebieden inpompen...

Nederlander maakt zich zorgen over droogte

0
Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over problemen door watertekort, concludeert de Unie van Waterschappen na onderzoek. Van de ruim 2.000...

Droogte zet verder door, nationaal hitteplan van kracht

0
Ondanks de felle buien van vorige week zet de droogte verder door. Momenteel zit het neerslagtekort op het niveau van het recordjaar 1976. In...

Droogtetolerantie speelt in assortiment en bij afzetkanalen

0
Veredeling en selectie op zogenoemde hittebestendigheid of droogtetolerantie is niet nieuw. Immers, de meeste veredelingsbedrijven willen opereren op alle internationale productiegebieden. Door wijzigingen in...

Droogte houdt aan, opschaling naar ‘dreigend watertekort’

0
De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is sinds 25 mei opgeschaald naar niveau 1, dat wil zeggen 'dreigend watertekort'. Het neerslagtekort is momenteel het hoogste...

Gevolgen droogte beperkt tot lokale knelpunten

0
Het neerslagtekort neemt verder toe, de waterafvoer van de grote rivieren daalt en er gelden steeds meer onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater. Daar zijn ook uitzonderingen...
droogtebestendige

Droogtebestendige planten

0
De natte winter lijkt alweer bijna vergeten. Al weken is het droog. Vooral op de hoger gelegen zandgronden zijn de grondwatervoorraden na de afgelopen...

Droogtesituatie stabiel maar geen herstel grondwaterstanden

0
Ondanks de neerslag van de afgelopen weken is er in het oosten en zuiden van Nederland en in delen van Zeeland nog steeds sprake...

’Droogtetolerant sortiment kan extra verkoop opleveren’

0
Met de droogte van vorig jaar én die van dit jaar lijkt droogte als thema op de vloer van het tuincentra op termijn onontkoombaar....

Risico op takbreuk door combinatie droogte en harde wind

0
Door droogte in combinatie met harde wind is er extra risico op vallende takken en zelfs het omwaaien van bomen. Daarvoor waarschuwt Natuurmonumenten. Zaterdag...

Wederom droogterecord in Oost-Nederland

0
Bij de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen constateren dat 2019 net zo droog is als de recordjaren 2018 en 1976. Door het wisselvallige...