Vers van de pers

’100% commitment duurzaamheid moet van beide kanten komen’

Op 23 oktober besloot de directie van Royal FloraHolland op advies van de ledenraad over te gaan op een stapsgewijze handhaving op digitale milieuregistratie...