Vers van de pers

Plastic

Ik scheid mijn afval. U ook? Logisch. Afval is een probleem. Zwerfvuil – lees plastic – bedreigt dieren en milieus. Dus alle initiatieven –...